Địa điểm Kia Vũng Tàu - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể